+31 497 726582
WORKWEAR THAT DOES THE JOB

CHEMICALIËN IN TEXTIEL

CHEMICALIËN IN TEXTIEL

Om textiel van de gewenste kwaliteit en eigenschappen te vervaardigen, zijn er chemicaliën nodig. Chemicaliën hoeven daarom echter niet altijd slecht te zijn. Alles hangt af van de juiste keuze. Elke dag werken wij eraan om die juiste keuzes te maken.

Binnen Europa is de REACH-verordening betreffende registratie, evaluatie, vergunning en beperking van chemicaliën gericht op het gebruik en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in producten en oplossingen. Het doel van REACH is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemicaliën te verbeteren. Naast REACH is de Europese Unie onderworpen aan aanvullende wetgeving inzake chemicaliën, zoals het Verdrag van Stockholm en de biocidenrichtlijn. De wetgeving maakt basisvereisten, maar onze verantwoordelijkheid houdt daar niet op.

Blåkläder's lidmaatschap van het industrieondersteuningsnetwerk Zweedse Chemicals Group onder het onderzoeksinstituut Swerea IVF en van de Zweedse Vereniging Textielimporteurs houdt ons op de hoogte van innovaties, toekomstige wetgeving en de meest recente onderzoeksrapporten over chemische stoffen. Als lid van diverse netwerken, wij en collega's in de industrie, geassisteerd door experts van de onderzoeksinstelling en chemici van Swerea, publiceren de Chemicals Guide; een reeks best practice richtlijnen voor het omgaan met leveranciers en het gebruik van chemicaliën.

Dit alles maakt ons in staat om pro-actief de fabrikant vroegtijdig te betrekken bij de productie van productiechemicaliën en intrinsieke verbindingen om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk de juiste keuzes maken.